ՂՈՉԻԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ

Սոնոգրաֆիստ

Հեռախոս՝ 095609078

Կրթություն
- 1992թ.-1998թ. Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,
բուժական գործ
- 1998թ.-2000թ. Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի
կլինակական օրդինատուրա «Ճառագայթային ախտորոշում» մասնագիտությամբ
Աշխատանքային փորձ
2000թ.-2003թ. «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական
ինստիտուտ» որպես բժիշկ-սոնոգրաֆիստ
2001թ.-2003թ. Սպիտակի քաղաքային հիվանդանոց որպես բժիշկ-սոնոգրաֆիստ
2003թ.-2007թ. Երևանի թիվ 19 պոլիկլինիկա որպես բժիշկ-սոնոգրաֆիստ
2007թ. առ այսօր «Նորմեդ» ԲԿ Վանաձորի մասնաճյուղ որպես բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

Լիցենզիա
Բ-ХХ-011603 «Ճառագայթային ախտորոշում»

Վերապատրաստում
2009թ. - «Ժամանակակից հարցերը ուլտրաձայնային ախտորոշման մեջ»
2014թ. - «Պտղի էխոկարդիոգրաֆիա: Եռաչափ էխոգրաֆիան և դոպլերոգրաֆիան
մանկաբարձության մեջ»
2016թ. - «Ձվարանների ուռուցքների ախտորոշման (ՈՒՁՀ, ՀՏ, ՄՌՏ) և բուժման
արդիական խնդիրների միջգիտակարգային լուծումներ» գիտագործական սեմինար
2017թ. - «Ուլտրաձայնային էլաստոգրաֆիան և էլաստոմետրիան ժամանակակից
կլինիկական պրակտիկայում»
2018թ. - «Մանկաբարձական պրակտիկայում՝ դոպլեր հետազոտության կիրառումը: Պտղի
նեյրոսոնոգրաֆիա» գիտագործնական կոնֆերանս
2019թ. - «Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական պրակտիկայում կիրառվող գերձայնային
հետազոտությունների արդիական մոտեցումներ» կոնֆերանսին
2019թ. - «Պտղի զարգացման բնածին արատների և քրոմոսոմային հիվանդությունների
պերինատալ ախտորոշման ժամանակակից հնարավորությունները» դասընթաց
2019թ. - «Ճառագայթային ախտորոշման խորացված գիտաժողով»
2019թ. – հետբուհական կրթական դասընթաց «ԳՁՀ-ն տարբեր հիվանդությունների
ախտորոշման ժամանակ» ծրագրով
2021թ. - «Ուլտրաձայնային սկրինինգային հետազոտությունների արձանագրությունները
հղիության 1,2,3-րդ եռամսյակներում»
2022թ. - «Փոքր պտուղ (Small fetus): Դոպլեր հետազոտությունը մանկաբարձությունում՝
ընկերքի անբավարարություն» թեմայով