Լաբորատոր հետազոտություններ

Ներսիսյան մասնաճյուղ

CBC, ESR

Արյան ընդհանուր հետազոտություն (19 ցուցանիշ և լեյկոֆորմուլա)

3000 դրամ

ESR

ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստման արագություն)

1000 դրամ

Արյան խումբ

1000 դրամ

Ռեզուս գործոն

1000 դրամ

Հակառեզուս հակամարմինների տիտր

3500 դրամ

PT- t %

Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR)

1500 դրամ

APTT

Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստային ժամանակ

1500 դրամ

TT

Թրոմբինային ժամանակ

1500 դրամ

Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով

500 դրամ

FG

Ֆիբրինոգեն

1500 դրամ

D-DIMER

Դ -Դիմեր

10․000 դրամ

AT3

Հակաթրոմբին 3

5000 դրամ

FERR

Ֆերիտին

6000 դրամ

VIT-B12

Վիտամին B12

7500 դրամ

FOL

Ֆոլատ շիճուկում

6000 դրամ

TIBC & UIBC + Fe

Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն Ընդհանուր երկաթ (Fe)

3000 դրամ

U-Total

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն

2000 դրամ

Մեզի երկբաժակ թեստ

2500 դրամ

UUREA/24

Միզանյութ օրվա մեզում

800 դրամ

UCREA/24

Կրեատինին օրվա մեզում

1200 դրամ

Միզաթթու մեզում

1200 դրամ

UR-AC/24

Միզաթթու օրվա մեզում

1200 դրամ

U-TP

Ընդհանուր սպիտակուց մեզում

1500 դրամ

U-TP/24

Ընդհանուր սպիտակուց օրվա մեզում

1200 դրամ

Գլյուկոզա մեզում

800 դրամ

GLU/24

Գլյուկոզա օրվա մեզում

1000 դրամ

U-ALBT

Միկրոալբումինը մեզում

6000 դրամ

U-ALBT/24

Միկրոալբումինը օրվա մեզում

6000 դրամ

Կոպրոլոգիա

2000 դրամ

Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf)

5000 դրամ

Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն

2000 դրամ

Սրատուտի ձվիկների հետազոտություն

1000 դրամ

Giardia lamblia

Լյամբլիան կղանքում

6000 դրամ

H. Pylori

Հելիկոբակտեր պիլորին կղանքում

6000 դրամ

Կալպրոտեկտին կղանքում

10․000 դրամ

Na,K,Ca

Նատրիում , Կալիում , Կալցիում

3000 դրամ

Li

Լիթիում

12․000 դրամ

Cl

Քլորիդներ

1500 դրամ

Ca-Total

Ընդհանուր կալցիում

1500 դրամ

Mg-Total

Ընդհանուր մագնեզիում

1500 դրամ

P

Ֆոսֆոր անօրգանական

1500 դրամ

Ir

Երկաթ

1500 դրամ

ALB

Ալբումին

1500 դրամ

TP

Ընդհանուր սպիտակուց

1500 դրամ

UREA

Միզանյութ

1500 դրամ

UR-AC

Միզաթթու

1500 դրամ

CREA

Կրեատինին

1200 դրամ

U-CREA

Կրեատինին մեզում

1200 դրամ

U-CRCLR

Կրեատինինի կլիրենս

2000 դրամ

BIL-T&D

Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին

2000 դրամ

NH3

Ամոնիակ

3000 դրամ

Hcy

Հոմոցիստեին

15․000 դրամ

CHOL

Խոլեսթերին

1500 դրամ

TG-GPO

Տրիգլիցերիդներ

1800 դրամ

HDL

Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ

2000 դրամ

LDL

Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ

2200 դրամ

GOT

Ասպարտատամինոտրանսֆերազ

1500 դրամ

GPT

Ալանինամինոտրանսֆերազ

1500 դրամ

GGT- γ

γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ

1500 դրամ

LDH

Լակտատդեհիդրոգենազ

1500 դրամ

CK

Կրեատինկինազ ընդհանուր

1500 դրամ

ALP

Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր

1500 դրամ

LIP

Լիպազ

3000 դրամ

AMYL-panc

Պանկրեատիկ ամիլազ

1500 դրամ

AMYL- α

α Ամիլազ ընդհանուր

1500 դրամ

UAMYL-α

Դիաստազ (Ամիլազա մեզում)

1500 դրամ

CRP

C-Ռեակտիվ սպիտակուց

2000 դրամ

RF

Ռևմատոիդ գործոն

2000 դրամ

ASO

Հակաստրեպտոլիզին Օ

4000 դրամ

CardiolipinAB

Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ

10․000 դրամ

ANA Screen IgG

Հականուկլեար հակամարմիններ dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-1

8000 դրամ

Nucleo 9

B, Նուկլեոսոմա dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր

25․000 դրամ

Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG

15․000 դրամ

Anti CCP

Anti CCP ցիտրուլին պար. պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ

8000 դրամ

TN-T hs

Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ

7000 դրամ

CK-MB

Կրեատինկինազ-MB

2500 դրամ

NT-proBNP

NT-proBNP

15․000 դրամ

IgG

G դասի իմունոգլոբուլիններ

4000 դրամ

IgM

M դասի իմունոգլոբուլիններ

4000 դրամ

IgA

A դասի իմունոգլոբուլիններ

4000 դրամ

IgE

E դասի իմունոգլոբուլիններ

4000 դրամ

VALP

Վալպրոյաթթու

10․000 դրամ

CARB

Կարբամազեպին

10․000 դրամ

GLU

Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն)

1000 դրամ

GLU

Գլյուկոզա (մազանոթային արյուն) CareSens

400 դրամ

GTT

Գլյուկոզայի տոլերանտության թեստ 75գր գլյուկոզայով

5000 դրամ

HGB-A1C

Գլիկոզիլացված հեմոգլոբին

5000 դրամ

INSULIN

Ինսուլին

7000 դրամ

C-PEPTIDE

C-Պեպտիդ

6000 դրամ

Proinsulin

Պրոինսուլին

15․000 դրամ

T4

Թիրոքսին

5.000 դրամ

T4-F

Ազատ թիրոքսին

5.000 դրամ

T3

Տրիյոդթիրոնին

5.000 դրամ

T3-F

Ազատ տրիյոդթիրոնին

5.000 դրամ

HTSH

Թիրեոտրոպ հորմոն

5.000 դրամ

TG

Թիրեոգլոբուլին

6.000 դրամ

Calcitonin

Կալցիտոնին

10․000 դրամ

Procalcitonin

Պրոկալցիտոնին

15․000 դրամ

Anti-TG

Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ

7.000 դրամ

Anti-TPO

Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ

7.000 դրամ

Anti-TSHR

Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ

12․000 դրամ

HLH

Լյուտեինացնող հորմոն

5.000 դրամ

HFSH

Ֆոլիկուլխթանող հորմոն

5.000 դրամ

PRL

Պրոլակտին

5.000 դրամ

PROG

Պրոգեստերոն

5.000 դրամ

DHEA-S

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ

5.000 դրամ

DHEA

Դեհիդրոէպիանդրոստերոն

12․000 դրամ

AMM

Հակամյուլլերյան հորմոն

10․000 դրամ

TESTO

Տեստոստերոն

6.000 դրամ

E2

Էստրադիոլ

5.000 դրամ

Free Estriol

Ազատ էստրիոլ

9․000 դրամ

17-OH-PROG

17-OH-Պրոգեստերոն

8.000 դրամ

SHBG

Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին

6000 դրամ

CORTIZOL

Կորտիզոլ

6000 դրամ

ACTH

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

7000 դրամ

hGH

Սոմատոտրոպ հորմոն

8000 դրամ

Leptin

Լեպտին

13․000 դրամ

Renin

Ռենին (active)

17․000 դրամ

IGF-I direct

Ինսուլինանման աճի գործոն

12․000 դրամ

Free HCGbeta

Ազատ HCGbeta

10․000 դրամ

PAPP-A

PAPP-A

10․000 դրամ

BHCG β

β Խորիոնալ գոնադոտրոպին

5000 դրամ

BHCG β

β Խորիոնալ գոնադոտրոպին էքսպրես թեստ մեզում (որակական)

2000 դրամ

PSA-T

Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր

6000 դրամ

PSA-F

Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ

6000 դրամ

AFP- α

α -ֆետոպրոտեին

5000 դրամ

CEA

Կարցինոէմբրիոնալ հակածին

5000 դրամ

HE 4

Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր Human epididymis protein 4

10․000 դրամ

CA 125

CA125 Ձվարաններ

7000 դրամ

CA 15-3

CA15-3 Կրծքագեղձ

7000 դրամ

CA 19-9

CA19-9 Ենթաստամոքսային գեղձ

7000 դրամ

CA 72-4

CA72-4 Ստամոքս, ձվարաններ

7000 դրամ

NSE

Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա

7000 դրամ

Cyfra 21-1

Cyfra 21-1

12․000 դրամ

SCC

Տափակ բջջային ուռուցքային հակածին

12․000 դրամ

PTH

Պարատհորմոն

7000 դրամ

β CROSS LAPS

β CROSS LAPS

8000 դրամ

Osteocalcin

OSTEOCALCIN

8000 դրամ

T-P1NP

T-P1NP

8000 դրամ

VIT D

D- total Վիտամին D ընդhանուր (25-OH)

10․000 դրամ

HIV combo Ag/AB

ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2)

 

7000 դրամ

HAV-AB

Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ

7000 դրամ

HAV-IgM

Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ

7500 դրամ

HBs-AG

Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ

6500 դրամ

HBs-AB

Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ

6500 դրամ

HBc-AB

Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ

7000 դրամ

HBc-IgG

Հեպատիտ «Բ» ԻգՋ “cor”-ի նկատմամբ

5000 դրամ

HBc-IgM

Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ

6500 դրամ

HCV-AB

Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ

6500 դրամ

HCV-IgM

Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ

7000 դրամ

Anti-SARS-COV-2

Ընդհանուր հակամարմիններ SARS-COV-2 (կորոնավիրուսի) նկատմամբ

10․000 դրամ

Anti-SARS-COV-2-S

ANTI -SARS -COV-2 S(RBD) հակամարմիններ

15․000 դրամ

TOXO-IgG

Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ

7000 դրամ

TOXO-IgM

Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ

6000 դրամ

Կարմրուկ ԻգՄ

7000 դրամ

RUB-IgM

Կարմրախտ ԻգՄ

6000 դրամ

RUB-IgG

Կարմրախտ ԻգՋ

6000 դրամ

CMV-IgM

Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ

8000 դրամ

CMV-IgG

Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ

6000 դրամ

HSV-IgM

Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ

6000 դրամ

HSV-IgG

Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ

6000 դրամ

HSV II-IgG

Հերպես վիրուս II ԻգՋ

6000 դրամ

Լյամբլիա ԻգՄ

5000 դրամ

Լյամբլիա-Ընդհանուր ՀՄ

7000 դրամ

CHL-IgG

Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ

6000 դրամ

CHL-IgM

Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՄ

6000 դրամ

Միկոպլազմա ԻգՋ

6000 դրամ

Ուրեապլազմա ԻգՋ

6000 դրամ

RPR

Սիֆիլիս (RPR)

2000 դրամ

Syphilis-AB

Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ

3500 դրամ

Brucella IgM

Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ

6000 դրամ

Brucella IgG

Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ

6000 դրամ

HPYL-AB

HELICOBACTER PYLORI ՀՄ

6000 դրամ

ECH-IgG

Էխինոկոկոզ ԻգՋ

7000 դրամ

Mycobacterium tuberculosis IgM

6000 դրամ

Mycobacterium tuberculosis IgG

6000 դրամ

VZV IgM

Varicella zoster virus IgM

7000 դրամ

Ասկարիդ IgG (արյան մեջ)

6000 դրամ

IGRA

QuantiFERON-TB Gold plus test

50․000 դրամ

Շնչառական ալերգեններ - 20 ալերգեն (քանակ. որոշում)

40․000 դրամ

Սննդային ալերգեններ - 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում)

40․000 դրամ

Արյան ստերիլություն (աէրոբ/անաէրոբ)

7000 դրամ

Սերմնահեղուկ

6000 դրամ

Շագանակագեղձի հյութ

6000 դրամ

Պունկտատ

6000 դրամ

Խորխ

6000 դրամ

Վերքային մակերես

6000 դրամ

Մաշկի քերուկ (մանրէաբանական հետազոտություն)

6000 դրամ

Բերանի խոռոչի քսուք

6000 դրամ

Ըմպանից քսուք

6000 դրամ

Լնդերի քսուք

6000 դրամ

Բկանցքից քսուք

6000 դրամ

Լեզվից քսուք

6000 դրամ

Նշիկից քսուք

6000 դրամ

Քսուք ականջից

6000 դրամ

Քսուք աչքից

6000 դրամ

Քսուք քթից

6000 դրամ

Կրծքի կաթ

6000 դրամ

Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ

4000 դրամ

Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ

5000 դրամ

Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ)

5000 դրամ

Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

5000 դրամ

Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ)

7000 դրամ

Կղանք (աղիքային վարակներ)

3000 դրամ

Chlamydia trachomatis

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ

6000 դրամ

Ureaplasma urealitycum/parvum

Քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ

6000 դրամ

Ureaplasma urealitycum/parvum Titr

Քանակական(քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ

9000 դրամ

Mycoplasma hominis

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ

6000 դրամ

Mycoplasma genitalium

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ

6000 դրամ

Neisseria gonorrhoeae

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ

10․000 դրամ

Treponema pallidum /

Սիֆիլիս/ (էրոզիա/քերուկ)

6000 դրամ

Trichomonas vaginalis

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ

6000 դրամ

Candida albicans

Քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից

6000 դրամ

Toxoplasma gondii

Ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ

7000 դրամ

Gardnerella vaginalis

Քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/ արտ. հեշտոցից

6000 դրամ

Epstein -barr virus որակ.

Պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.

8000 դրամ

Epstein -barr virus քանակ.

Պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.

16․000 դրամ

Herpes simplex virus 1.2

Քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/ մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ

6000 դրամ

Cytomegalovirus

Քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/ պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ

7000 դրամ

HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ

Քերուկ արգանդի վզիկից

18․000 դրամ

Hepatitis B virus որակական (պլազմա)

6000 դրամ

Hepatitis B virus քանակական (պլազմա)

50․000 դրամ

Hepatitis C virus որակական (պլազմա)

10․000 դրամ

Hepatitis C virus քանակական (պլազմա)

50․000 դրամ

Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա)

50․000 դրամ

F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1)

Թրոմբոֆիլիա Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն)

25․000 դրամ

Ֆեմոֆլոր սքրին

Քերուկ հեշտոցից/ քերուկ արգանդի վզիկից/մեզ

25․000 դրամ

Անդրոֆլոր սքրին

Քերուկ միզուկից/ մեզ

25․000 դրամ

Կորոնավիրուս SARS-COV-2

8000 դրամ

PAP smear

Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով.

7000 դրամ

PAP test

Հեղուկային ցիտոլոգիա

15․000 դրամ

Պունկտատ (վահանաձև գեղձի)

7000 դրամ

Պունկտատ (կրծքագեղձի)

7000 դրամ

Պունկտատ (այլ)

7000 դրամ

Պլևրալ, ասցիտիկ հեղուկներ

7000 դրամ

Մեզ

12․000 դրամ

Մաշկի քերուկ

2000 դրամ

Եղունգի քերուկ

2000 դրամ

Դրոշմվածք թլիպից

2000 դրամ

Քսուք միզուկից (ար.)

2000 դրամ

Շագանակագեղձի հյութ

2000 դրամ

Միզասեռական արտազատուկ (իգ.)

2000 դրամ

Սպերմոգրամմա

5000 դրամ

Դեմոդեկոզ (Demodex folliculorum) նկատմամբ

3000 դրամ

Helicobacter Pylori

Շնչառական թեստ

10.000 դրամ